byurakn

Հ.Տ.Հ

Ուսուցումը խիստ անհատականացված է. ամեն մի սովորող, յուրաքանչյուր առարկա յուրացնում է իր անհատական ծրագրով:

Հաճախակի տրվող հարցեր

Ուսումնական պլանում ընդգրկված է ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված առարկայացանկը։ «Բյուրակնը» ունի նաև լրացուցիչ առարկայացանկ․ Ⅰ - Ⅵ դասարաններում պարտադիր դասավանդվում է պար, մշակութային դաստիարակություն, շախմատ։
Դասագրքերը տրամադրում է դպրոցը, ի դեպ անվճար։ Դպրոցը տրամադրում է նաև գրենական պիտույքներ Ⅰ - Ⅳ դասարանների աշակերտներին։
Դպրոցը ունի հատուկ ավտոբուսներ տարբեր երթուղիներով։
Այո, անշուշտ։ Երեխաներին դպրոցում տրամադրվում է նախաճաշ և ճաշ, որոնք պատրաստվում են դպրոցի խոհանոցում՝ բժշկի կողմից հաստատված ճաշացանկով։ Երեխաները ունեն հնարավորություն ընտրելու ինչպես դպրոցի, այնպես էլ տնից բերված սնունդը։