byurakn

Կրթել և դաստիարակել անհատական մտածողություն ունեցող, ինքնուրույն գործող և իր սկզբունքներն ունեցող շրջանավարտ

Ուսումնական գործընթաց

Բյուրակնի կառուցվածքը

Միջնակարգ կրթության իրականացում եռաստիճան՝

 • Տարրական դպրոց
 • Միջին դպրոց
 • Ավագ դպրոց

Կրթության կազմակերպումը

Բյուրակնն առաջարկում է.

 • Մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող ուսուցչական անձնակազմ
 • ԵՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմից հրավիրվող մասնագետներ
 • Արտագնա պարապմունքներ ԵՊՀ-ում
 • Համագործակցություն ԵՊՀ բանասիրության, կենսաբանության և ֆիզիկայի ֆակուլտետի հետ
 • Արտագնա ուսումնական պարապմունքներ Երևանի տուն-թանգարաններում և թանգարաններում
 • Բարեկարգ և հարմարավետ դասասենյակներ
 • ՈՒսումնանյութական բազա
 • Նորագույն տեխնիկական միջոցներով համալրված համակարգչային լսարան
 • Բուհական քննությունների կազմակերպման պատշաճ մակարդակ և մասնագիտական կողմնորոշման լայն հնարավորություններ

Կրթության կազմակերպման միջոցը.

 • Համագործակցային եղանակ
 • Կարևորվում է յուրաքանչյուր աշակերտ որպես անհատ և բավարարվում են նրա կրթական պահանջները
 • Կրթության կազմակերպման ձևին համապատասխան ուսումնադիդակտիկ նյութեր

 Օժանդակ սպասարկող միջոցներ․

 • Երեխաների անվտանգ փոխադրում տարբեր երթուղիներով
 • Երկանգամյա սննդի կազմակերպում դպրոցում գործող խոհանոցում

Բյուրակնեցու տեսլականը

 • Գիտելիքների կայուն համակարգ և ձեռք բերված գիտելիքները կյանքում ստեղծագործաբար կիրառելու ունակություն
 • Ինքնուրույն մտածելակերպ, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողություն
 • Համագործակցային անհատ
 • Իր հնարավորությունները գնահատող, սեփական ուժերի նկատմամբ վստահ, ինքնակրթությամբ զբաղվելու համար կամք դրսևորող անհատ
 • Հայրենասեր, քրիստոնեական և համամարդկային արժեքների կրող, մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունները հարգող անհատ