byurakn

Մեր մասին

Սովորեցրու´, որ սովորես: Ամեն մի աշակերտ ոչ միայն սովորող է, այլև սովորեցնող: Սովորեցնելով ուրիշներին՝ աշակերտն ինքն է սովորում:

Մեր մասին

«Բյուրակն» գիտակրթական հիմնադրամ

Հիմնադրամն իր հանրակրթական գործունեությունն իրականացնում է «Բյուրակն» կրթահամալիրի միջոցով:

 • Յուրաքանչյուր երեխա անհատականություն է. դպրոցի պարտքն է պահպանել ու զարգացնել այդ անհատականությունը:
 • Յուրաքանչյուր երեխա տաղանդավոր է. նա կարող և պետք է գերազանց սովորի:
 • Լավ է սովորում նա, ով գիտի սովորել: Դուք է՞լ եք համոզված դրանում: Ուրեմն «Բյուրակնը» Ձեր փնտրած դպրոցն է:

Ուսուցման նոր եղանակ

Պատանիներին պարտադրել են միայն սովորել, իսկ սովորեցնել՝ երբեք: Մինչդեռ դրանք պետք է փոխկապված լինեն այնպես, ինչպես ոտքերը բարձրացնելն ու իջեցնելը վազքի ժամանակ:

«Բյուրակն» կրթահամալիրում

Կրթությունն իրականացվում է պետական ուսումնական ծրագրին համապատասխան:

 • Ուսուցումը խիստ անհատականացված է. ամեն մի սովորող, յուրաքանչյուր առարկա յուրացնում է իր անհատական ծրագրով:
 • Ուսումնական գործընթացի մեջ ակտիվորեն ներգրավված են առանց բացառության բոլոր աշակերտները:
 • Ամեն մի աշակերտ ոչ միայն սովորող է, այլև սովորեցնող: Սովորեցնելով ուրիշներին՝ աշակերտն ինքն է սովորում: Ուսումնական խմբի յուրաքանչյուր անդամ իր խնդիրներն իրագործում է մյուսների հետ համագործակցելու միջոցով:

Ուսուցման գործընթացը

Կրթությունն իրականացվում է պետական ուսումնական ծրագրին համապատասխան:

 • Ուսուցումը խիստ անհատականացված է. ամեն մի սովորող, յուրաքանչյուր առարկա յուրացնում է իր անհատական ծրագրով:
 • Ուսումնական գործընթացի մեջ ակտիվորեն ներգրավված են առանց բացառության բոլոր աշակերտները:
 • Ամեն մի աշակերտ ոչ միայն սովորող է, այլև սովորեցնող: Սովորեցնելով ուրիշներին՝ աշակերտն ինքն է սովորում: Ուսումնական խմբի յուրաքանչյուր անդամ իր խնդիրներն իրագործում է մյուսների հետ համագործակցելու միջոցով:

Լեզուների ուսուցում

Ուսուցումն իրականացվում է հայերեն լեզվով:

 • Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում օտար լեզուների խորացված ուսուցմանը:
 • Կիրառվում են զանազան տեխնիկական միջոցներ և հնարներ՝ սովորողների՝ օտար լեզուներով հաղորդակցվելու հմտությունները զարգացնելու նպատակով:
 • Այլ լեզվական միջավայրից եկած աշակերտին հնարավորություն է տրվում շարունակել ուսումը իր իմացած լեզվով և զուգահեռաբար ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ հայերենից:
 • Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ:
 • Կրթահամալիրն ունի անհրաժեշտ տեխնիկական հագեցվածություն և հարուստ գրադարան:
 • Ուսուցման գործընթացում լայնորեն օգտագործվում են տեխնիկական միջոցները, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները՝ ուսուցման արդյունավետությունը և ուսման որակը բարձրացնելու նպատակով:
 • Կրթահամալիրում սովորողները ձեռք են բերում համակարգչային գրագիտության բավարար մակարդակ:

Ներքին կյանքը

Կրթահամալիրում գործում է աշակերտների ինքնակառավարում: Սովորողներն իրենք մասնակից են ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը:

 • Ներքին կյանքը կանոնագրվում է կանոնադրությամբ, որում ամրագրված են կրթահամալիրի կարգապահական կանոնները:
 • Բարոյահոգեբանական մթնոլորտն առողջ է. ուսուցիչ-աշակերտ, աշակերտ-աշակերտ փոխհարաբերությունները համագործակցային բնույթ ունեն:
 • Անվերապահորեն հարգվում է աշակերտի արժանապատվությունը. Աշակերտը զերծ է ֆիզիկական և հոգեբանական հարկադրանքից:
 • Գեղագիտական դաստիարակություն, առողջ կենսակերպ:
 • Պար, երգ, կերպարվեստ, շախմատ, մշակութային ծրագրեր, սպորտային խաղեր, թեմատիկ էքսկուրսիաներ, ամենօրյա բացօթյա զբոսանք:
 • Կրթահամալիրը համալրված է բազմափորձ և հմուտ մանկավարժներով, ովքեր ունեն համագործակցային ուսումնական պարապմունքների անցկացման մեթոդական հմտություններ և հարուստ փորձ:
 • Ներգրավված են ուսուցման համագործակցային եղանակի զարգացման ստեղծագործական աշխատանքների մեջ:

Համագործակցում ենք

 • ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտ
 • ՌԴ Սոցիալական և մանկավարժական ԳԱ
 • «Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիա
 • Կրասնոյարսկի մարզի կրթության գլխավոր վարչություն
 • Կրասնոյարսկի մարզի "Коллективный способ обучения" մանկավարժական ասոցիացիա
 • Ղազախստանի Պավլոդարի մարզի ուսուցիրների կատարելագործման ինստիտուտ
 • Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն (ՀՍԻԿ)
 • ՀՀ ԿԳՆ Գնահատման և թեստավորման կենտրոն
 • Այովայի համալսարանի կրթության քոլեջ (ԱՄՆ)