byurakn

Ընդունելություն

Յուրաքանչյուր երեխա անհատականություն է. դպրոցի պարտքն է պահպանել ու զարգացնել այդ անհատականությունը:

Ընդունելություն

Հիմնադրամն իր հանրակրթական գործունեությունն իրականացնում է «Բյուրակն» կրթահամալիրի միջոցով:

  • Յուրաքանչյուր երեխա անհատականություն է. դպրոցի պարտքն է պահպանել ու զարգացնել այդ անհատականությունը:
  • Յուրաքանչյուր երեխա տաղանդավոր է. նա կարող և պետք է գերազանց սովորի:
  • Լավ է սովորում նա, ով գիտի սովորել. Դուք է՞լ եք համոզված դրանում: Ուրեմն «Բյուրակնը» Ձեր փնտրած դպրոցն է:

 

«Բյուրակն» կրթահամալիր ընդունվելու համար խնդրում ենք լրացնել այս դիմում-հայտը: Սիրով սպասում ենք